Ferenc pápa „a II. Vatikáni Zsinat előfutárának” nevezte Szent Josemaríát

Őszentsége államtitkára, Mons. Pietro Parolin által a Szent Josemaríáról szóló és Rómában megrendezésre kerülő Nemzetközi Konferencia résztvevőinek küldött üzenetében Ferenc pápa Szent Josemaría üzenetéről beszél.

Az alábbiakban olvasható a a Szent Kereszt Pápai Egyetem nagykancellárjához, Mons. Javier Echevarríához intézett üzenet magyar fordítása:

A „Szent Josemaría Escrivá de Balaguer és a teológiai gondolkodás" című nemzetközi konferencia alkalmából - melyet a Szent Kereszt Pápai Egyetem, e Szent Josemaría ösztönzésére létrejött intézmény rendezett meg a hit évének végén - a Szentatya, Ferenc pápa mindenkinek szeretetteli üdvözletét küldi, és azt kívánja, hogy a szent Alapító - aki az életszentségre való egyetemes hivatás hirdetése terén a II. Vatikáni Zsinat előfutára volt - papi életének értékes példája az Opus Dei nagy családjának minden hívét erősebb bizonyossággal töltse el arról, hogy a hívek az őket Krisztus tagjává tevő keresztség által arra kapnak meghívást, hogy szentek legyenek és mindennapi munkájuk révén hozzájáruljanak az emberiség üdvösségéhez.

Azzal egy időben, hogy emlékeztet a Szent Josemaría által szavakban és élete példája által hirdetett örök igazságra - hiszen az apostolkodás gyümölcsei az imádságból és az intenzív és állhatatos szentségi életből fakadnak -, Őszentsége kéri a hívek imádságát személyéért és szolgálatáért, valamint a Szentlélek világosságát kérve a gyümölcsöző teológiai gondolkodáshoz Apostoli Áldását adja az Ön Excellenciájára, az Egyetem rektorára és tanáraira, és azt kiterjeszti minden jelenlevőre és a Pápai Egyetem valamennyi hallgatójára.

Pietro Parolin érsek

Őszentsége államtitkára