Az Opus Dei új prelátusának megválasztása január 21-én kezdődik

Az Opus Dei prelátusának megválasztása és kinevezésének folyamata január 21-én kezdődik Rómában.

Az Opus Dei prelátusának megválasztása és kinevezésének folyamata január 21-én kezdődik Rómában.

Az Opus Dei prelátusának megválasztása és kinevezésének folyamata január 21-én kezdődik Rómában. Amint a pápa megerősíti a választást, az új prelátus Szent Josemaría (1902-1975) harmadik utódja lesz, és Javier Echevarría püspök helyét veszi át, aki december 12-én hunyt el Rómában.

Amint a pápa megerősíti a választást, az új prelátus Szent Josemaría (1902-1975) harmadik utódja lesz

Fernando Ocariz, a prelatúra segédvikáriusa így nyilatkozott: „ez az időszak számunkra az imádságé és különösen a Szentlélekhez fordulunk.”

Azt is hozzátette: „nagyon közel vagyunk ezekben a napokban a szentatyához és az egész egyházhoz, amelynek egy kis része az Opus Dei. Természetesen nagyon hálásak vagyunk Javier Echevarria püspök lelkipásztori munkájáért és személyes példájáért.”

Csak pap választható meg prelátusnak, legalább negyven évesnek és a választó kongresszus tagjának kell lennie. Tíz éve az Opus Dei inkorporált tagjának és legalább öt éve papnak kell lennie. Ezeknek a követelményeknek jelenleg 94 pap felel meg 45 országból.

Közöttük van számos regionális vikárius (aki a prelátust képviseli egy adott országban vagy régióban) illetve olyan pap, aki az Opus Dei apostoli munkájának kormányzásában dolgozott vagy dolgozik, Rómában vagy a 49 régió valamelyikében.

Mons. Fernando Ocáriz:„ez az időszak számunkra az imádságé és különösen a Szentlélekhez fordulunk. Nagyon közel vagyunk ezekben a napokban a szentatyához és az egész egyházhoz, amelynek egy kis része az Opus Dei.

A prelatúra szabályzata meghatározza, hogy a prelátusnak milyen különböző emberi, lelki és jogi követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy feladatát el tudja látni. Ennek megfelelően rendelkeznie kell a szeretet, az okosság és az áhítat erényével, az Egyház és a Tanítóhivatal iránti szeretettel és az Opus Dei iránti hűséggel. Mély ismeretekkel kell rendelkeznie az egyházi és a világi tudományokban, és megfelelő vezetői adottságokkal kell bírnia.

A választási folyamatban nők és férfiak is részt vesznek és a választás a pápa megerősítő nyilatkozatával zárul le.

A választás a női központi vezetés (Asesoria Central) gyűlésével veszi kezdetét január 21-én. A választó kongresszus pedig január 23-án ül össze. Összesen 194 Opus Dei tag vesz részt a folyamatban, akik világi emberek vagy papok, 32. életévüket betöltötték, és legalább kilenc éve vannak az Opus Deiben. Őket az Opus Dei hívei közül nevezték ki különböző országokból, ahol apostoli munka folyik.

A választási folyamatban nők és férfiak is részt vesznek és a választás a pápa megerősítő nyilatkozatával zárul le.

Az Asesoria Central mindegyik tagja egy vagy több papot nevez meg a választó kongresszusból, akit legalkalmasabbnak tart a prelátus feladatára, s ezeket továbbítják az általános választó kongresszusnak. A kongresszus tagjai, figyelembe véve az Asesoria javaslatait, szavaznak. A szavazás lezajlása és a megválasztott elfogadó nyilatkozata után, neki személyesen vagy más valaki útján kérnie kell a pápa megerősítését, mivel a pápa nevezi ki az Opus Dei prelátusát.

Amikor megválasztották a prelátust, a kongresszus tagjai több

napon keresztül üléseznek, hogy megválasszák a központi hivatalok tagjait, akik

a prelátust segítik a prelatúra kormányzásában. Végül a kongresszus tagjai

megvizsgálják a prelatúra és apostoli tevékenységeinek helyzetét az egész

világon. A javaslatokat plenáris üléseken vizsgálják, és ezek határozzák meg a

prelatúra irányításának irányvonalait az elkövetkező nyolc évre a következő

általános kongresszusig.