Az Opus Dei Hívei

Az Opus Dei tagjainak (85000 fő) 98 százalékát világi férfiak és nők teszik ki, ők túlnyomó többségben házas emberek. A tagok fennmaradó két százaléka pap.

Az Opus Dei híveit a prelátus, a presbitérium-saját papok -, és a laikusok, férfiak és nők alkotják.

Laikusok és papok

Az Opus Dei híveit a prelátus, a presbitérium –saját papok -,és a laikusok, férfiak és nők alkotják. Az Opus Deiben nincsenek különböző kategóriájú tagok. Különbség csak abban van, hogy a keresztény hivatást, amely mindenkinek egy és ugyanaz, a személyes körülményei szerint ki milyen módon tudja megvalósítani: nőtlen, hajadon, házas, egészséges vagy beteg, stb.

Az Opus Dei hívei nagy része (jelenleg kb 70 % ) aszupernumeráriusokból áll . Ők többnyire házasok, és családi kötelességeik megszentelése a legfontosabb része keresztény életüknek.

A prelatúrához tartozó többi hívő, férfiak és nők, apostoli alapon a cölibátus mellett döntöttek. Az úgynevezett agregátusok a családjaiknál élnek, vagy ahol az a szakmai körülményeiknek legjobban megfelel.

A numeráriusok, numeráriák általában Opus Dei központban laknak, ahol az életkörülményeik alapján abban a helyzetben vannak, hogy teljesen rendelkezésre állnak az apostoli munka megvalósítására és a többi hívő képzésére. Az asszisztens numeráriák, foglalkozásukként, vállalják a háztartásvezetést az Opus Dei prelatúra központjaiban.

Az Opus Dei hívei nagy része a szupernumeráriusokból áll (jelenleg kb 70 % ). Ők többnyire házasok, és családi kötelességeik megszentelése a legfontosabb része keresztény életüknek.

Az Opus Dei papjai az Opus Dei laikusaiból kerülnek ki, vagyis numeráriusokból és agregátusokból, akik önként készek a papságra, és a prelátus erre meghívja őket. Felszentelésük előfeltétele, hogy már néhány éve a prelátushoz tartozzanak, és a megfelelő egyházi tanulmányokat elvégezzék. Feladatuk főként abban áll, hogy lelki gondozást végeznek ki a prelatúra többi híve körében, valamint az apostoli vállalkozásokban.

Családias környezet

Az Opus Deit keresztény családias légkör jellemzi. Ez hatja át a prelatúra minden tevékenységét és ez érződik központjai házias melegségében, a bizalomteljes egyszerűségben, a szolgálatkészségben, valamint a mindennapi életben való megértésben és tapintatosságban.

Néhány adat:

A prelatúrához több mint 85.000 személy tartozik, ezek közül kb 1.850 a pap. Férfiak és nők nagyjából egyforma arányban fordulnak elő. A földrészek közötti megoszlás megközelítően a következő:

Afrika: l.800

Amerika: 29.400

Ázsia és Óceánia: 4.800

Európa: 49.000