A Prelátus üzenete (2023. szeptember 13.)

Az Opus Dei prelátusa arra hív, hogy elmélkedjünk néhány közelgő ünnepről, és hírül adja, hogy megkezdődött a munka a Klérus Dikasztériumával, hogy előkészítsék a Statuták módosítására vonatkozó javaslatot a Szentatyának.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, amelyet holnap ünnepelünk, arra emlékeztet bennünket, hogy "Krisztus kínszenvedése által a szégyenfából a dicsőség jelképe lett. A kereszt a Megváltó ismertetőjele: in quo est salus, vita et resurrectio nostra: ebben van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk". (Keresztút 2. állomás 5.) Ezen ünnep alkalmából azt javaslom, hogy még egyszer különös figyelemmel szemléljük a kereszt misztériumát. Ott felfedezzük, hogy "a keresztény szabadság semmiképpen sem önkényes, hanem Krisztus követése az önfeláldozásban, egészen a keresztáldozatig. Paradoxnak tűnhet, de az Úr a kereszten élte meg szabadságának csúcspontját, mint a szeretet csúcspontját. Amikor a Golgotán így kiáltottak neki: "Ha te vagy az Isten Fia, szállj le a keresztről", ő éppen azzal mutatta meg Fiúi szabadságát, hogy ott maradt azon az állványzaton, hogy az Atya irgalmas akaratát maradéktalanul beteljesítse". (XVI.Benedek, Angelus, 2007.07.01)

Az elkövetkező hetekben megújul a hála Urunk iránt, mert újabb évfordulója lesz annak a napnak, amikor Szent Josemaría meglátta az Opus Deit. Október 6-án örömmel emlékezünk majd szentté avatására. Alapítónk mindig tudatában volt annak, hogy ő csak eszköz az isteni akarat megvalósításához. Hogyan is ne emlékeznénk arra, hogy amikor az Opus Dei az első lépéseket tette, ezt írta nekünk: "Isten Műve azért van, hogy beteljesítse Isten akaratát. Ezért legyen mély meggyőződésetek, hogy az ég elhatározta, hogy megvalósuljon". (Iránymutatás, 1934.03.19.)

A közelmúltban Ázsiában és Óceániában tett utazásaim során, valamint a sok más helyről hozzám eljutott hírek alapján ismét láttam, hogy oly sok lélek vágyik arra, hogy hűséges legyen ahhoz a szellemiséghez, amely 1928-ban kezdte meg földi útját. Töltsön el bennünket természetfeletti lelkesedés az Isten által ránk bízott feladatra. Ne szűkítsük le látókörünket: bárhol is vagyunk - annyi hitben élő testvérünkkel együtt - a béke és az öröm - az Úr békéjének és örömének - magvetői lehetünk ebben a világban.

Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy - az északi félteke nyári szünetét követően - a Klérus Dikasztériummal együtt dolgozunk azon, hogy megfogalmazzuk a Szentatyának benyújtandó, a Statuták módosítására vonatkozó javaslatot. Továbbra is kísérjétek ezt a folyamatot imáitokkal és a reményteljes gyermeki odaadás magatartásával. A médiában és a közösségi hálókon nem volt hiány az ügy értelmezésében, és sokan küldték el kérdéseiket és aggodalmaikat. Köszönöm és megértem aggodalmatokat a Műért, amely mindannyiunké; használjuk ki ezeket a híreket, hogy örömmel terjesszük az Úrtól kapott lelkületet. Ahogyan a korábbi, június 3-i és augusztus 10-i üzenetekben - amelyeket javaslom, hogy olvassatok el újra -, ahogyan a Dikasztérium szükségesnek tartja, folyamatosan tájékoztatni fogunk benneteket a munka előrehaladásáról.

Október első napjaiban kezdődik a püspöki szinódus. Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezért a találkozóért, ahogy Ferenc pápa kérte tőlünk. Október 4. és 9. között Portugáliában leszek. Számítok arra, hogy lelkileg elkísértek ezen az utazáson, ahol sok emberrel fogok találkozni. A Fatimai Szűzanyára bízom magam, hogy a ti segítségetekkel is jó munkát végezhessek. És mindannyiótokat az ő anyai oltalma alá helyezlek.

Minden szeretetemmel megáldalak Benneteket.

Atyátok,

Fernando Ocáriz

Róma, 2023. szeptember 13.