A Prelátus üzenete (2023. március 6.)

Az Opus Dei prelátusa arra hív minket, hogy továbbra is imádkozzunk az apostoli munka koordinációjáért és a Rendkívüli Általános Kongresszus előkészítéséért.

A Prelátus üzenete (2023. március 6.)

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Két éve annak, hogy imádságos támogatásotokat kértem ahhoz a munkához, amely az apostoli munkák előmozdítását és koordinációjának javítását célozta. Ebben az időszakban tájékoztattalak benneteket a fejleményekről, és most a legfrissebb lépéseket szeretném megosztani veletek.

A legutóbbi hónapokban három új régió jött létre Európában, ennek a kontinensnek a területi újjászervezése folytán: Északnyugat-Európa 2022 áprilisában, az előzőleg Egyesült Királyság, Írország, Hollandia és Skandinávia régióiból; 2022 decemberében Közép Európa a korábbi Ausztria, Németország és Svájc összevonásával; és végül február 14-én Franciaország és Belgium régiója. Ezenkívül több hónapos tanulmányozás után Ázsia néhány régiója kerül átszervezésre, amiről az érintett területek már tudnak.

Továbbra is számítok az imáitokra ezért a munkáért és a nagyon közeli Rendkívüli Általános Kongresszus előkészítéséért.

Nagyon közel vagyunk már Szent József ünnepéhez: bízzuk közbenjárására mindezeket a szándékokat!

Atyátok minden szeretetével megáld benneteket,

Fernando Ocáriz

Róma, 2023. március 6.