A Prelátus üzenete (2023. karácsonya)

Az Opus Dei prelátusa arra hív minket, hogy úgy éljük meg a karácsonyt, hogy elkísérjük azokat, akik szenvednek a háború és a szegénység miatt.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

A karácsonyi időszakban logikus, hogy továbbra is szem előtt tartjuk a Jézus földjét és a világ többi részét megrázó konfliktusokat. Annak tudata, hogy ugyanannak az Atyának a gyermekei vagyunk, arra késztet bennünket, hogy arra, ami mindenütt történik, úgy tekintsünk, mint valami nagyon közeli, nagyon is a miénkhez tartozó dologra. "Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele" (1Kor 12,26). Törekedjünk arra, hogy nagylelkűek legyünk az imádságban és az áldozatvállalásban, tudva, hogy "a legkisebb cselekedetünk is, amelyet szeretetben teszünk, mindenkinek javára válik" (Katolikus Egyház Katekizmusa, 953.). Ugyanakkor kérjük az Úr kegyelmét, hogy a világ békéje iránti aggodalom arra is vezessen bennünket, hogy konkrét elhatározásokat fogalmazzunk meg, hogy megtegyük, ami a hatalmunkban áll, hogy békét teremtsünk saját családi, munkahelyi stb. környezetünkben.

"Béke, igazság, egység, igazságosság: milyen nehéznek tűnik néha az emberi együttélést akadályozó korlátok leküzdése! -És mégis mi, keresztények arra vagyunk hivatottak, hogy a testvériség nagy csodáját megvalósítsuk" (Es Cristo que pasa, 157.). A Jézus születéséről való elmélkedés különleges alkalom lehet arra, hogy elhárítsuk azokat az akadályokat, amelyek elválasztanak minket másoktól, és figyelmünket arra irányítsuk, ami összeköt bennünket. Ne hagyjuk, hogy személyes kapcsolatainkban a különbségeké legyen az utolsó szó. Ha tekintetünket a bölcsőre irányítjuk, a Gyermekre, aki mindenkiért született, erőt találhatunk a megbocsátáshoz, a megbocsátás kéréséhez, a megértéshez és a szeretethez.

A betlehemi istálló is a szegénységről szól. Jézus szegényen született, de sok szeretettel körülvéve: Mária, József és a pásztorok szeretetével. Ahogy Ferenc pápa rámutatott: "mindannyian szegények voltak, akiket a szeretet és a csodálat, nem pedig a gazdagság és a nagy lehetőségek kötöttek össze. A szerény bölcső tehát az élet igazi gazdagságát hozza felszínre: nem a pénzt és a hatalmat, hanem a kapcsolatokat és az embereket" (Homília, 2022.XII.24.). Krisztus megmutatja nekünk, hogy a legjobb ajándék, amit az évnek ebben az időszakában adhatunk, nem valami anyagi dolog, hanem az ima és a szeretet. Próbáljuk meg ezt a szeretetet kiterjeszteni a leginkább rászorulókra, emberi közelséggel, és minden konkrét segítséget Istenhez intézett kéréssel kísérve. Így, még ha az anyagi szegénységet nem is tudjuk legyőzni, több ember fogja megtapasztalni a szeretet érzésének gazdagságát.

Szűz Mária, aki tudta, hogyan kell nyugalommal és szeretettel fogadni Fia életének minden pillanatát, segíteni fog nekünk, hogy megtaláljuk a békét és az örömöt, amely abból fakad, hogy Jézus a mi szívünkben is megszülethet.

Szeretettel küldöm ünnepi jókívánságaimat és áldásomat,

Atyátok,

Fernando Ocáriz

Róma, 2023. december 15.