A Prelátus üzenete (2023. július 3.)

Az Opus Dei prelátusa imáinkat kéri a nyári lelkipásztori útjainak gyümölcseiért és a közelmúltban tartott Rendkívüli Általános Kongresszus eredményeiért.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Szent Josemaría ünnepe még mindig frissen él emlékezetünkben és szívünkben. Ezekben a napokban arra kértük őt, hogy tartsa a Művet mindig fiatalon. Ez a mi vágyunk: mindannyian arra törekszünk, hogy mindennapi hűségünkben megtestesítsük azt a szellemiséget, amelyet alapítónktól kaptunk, és ugyanakkor mindannyian egyként, "erős várként" (vö. Péld 18,19), a szentek közössége által haladunk előre.

A szoros egységben lévő család lelkületében, amelyben minden egyes tag meghatározó szerepet játszik, szeretnélek kérni benneteket, hogy kísérjetek el az elkövetkező hónapokban az utazásaimra: örömömre szolgál, hogy találkozhatok lányaimmal és fiaimmal Franciaországban, Spanyolországban, a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Arra kérlek benneteket, hogy imáitokkal és mindennapi munkátokkal - ezek a mi fegyvereink - támogassátok az ezekben az országokban élő testvéreitek apostoli munkájának gyümölcseit. Ugyanakkor tudjátok, hogy akár földrajzilag közel, akár távol vagyok tőletek, mindig közel leszek hozzátok: szeretettel imádkozom mindannyiótokért. Ugyanakkor, kihasználva ezt a közelséget, támaszkodom a ti erőtökre.

Imádkozzunk továbbra is nagy bizalommal az Úrhoz, "cor unum et anima una" „egy szívvel és egy lélekkel”(ApCsel 4,32), a legutóbbi Rendkívüli Általános Kongresszus gyümölcseiért. A Kármel-hegyi Szűzanya és Nagyboldogasszony ünnepeire ebben az időszakban kerül sor. Töltsük ezt az időt kéz a kézben Édesanyánkkal, ahogyan Szent Josemaria javasolta, a népi mondást idézve: "Egyik Szűztől a másikig”.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Fernando Ocáriz

Pamplona, 2023. július 3.