A Prelátus üzenete (2022. szeptember 10.)

Az Opus Dei prelátusa arra hív minket, hogy legyen életünk középpontja a tabernákulum.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Az elmúlt napokban különlegesen az imáimban voltatok a Szentföldön, ugyanakkor éreztem, hogy imáitokkal ti is kísértek engem. Természetesen minden szent helyen elképzeltem az Urat, ugyanakkor pedig arra is gondoltam, hogy Ő mindig velünk van minden egyes tabernákulumban. Ide kell másolnom az Atyánk ezen szavait, melyeket mindannyian jól ismerünk: „Ha gondolataid és reményeid középpontja a Tabernákulum, milyen bőségesek lesznek fiam, az életszentség és az apostoli tevékenység gyümölcsei!” (Kovácstűzhely, 835.) Igyekezzünk nap mint nap valóra váltani ezeket a szavakat!

Imádkozzatok továbbra is azért a munkáért, amit a Pápa bízott ránk, hogy a Mű Statutumait az Ad charisma tuendum motu propió javaslatainak megfelelően alakítsuk át. Már elkezdtük tanulmányozni az Általános Tanáccsal és a Központi Tanácsadó Testülettel a megvalósítás lehetőségeit.

A hónap 15-én megemlékezünk Boldog Álvaro megválasztásáról, kérjük a közbenjárását és igyekezzünk utánozni a hűségét, ahogy Szent Josemaría tanácsolta nekünk.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Fernando Ocáriz

Róma, 2022. szeptember 10.