A Prelátus üzenete (2022. május 24.)

Az Opus Dei prelátusa arra hív minket, hogy érezzük sajátunknak a világ örömeit és szenvedéseit, és forduljunk most májusban különösen is a Szűzanyához.

Drága gyermekeim! Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

A Biblia prófétai szavai „Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait” (Zsolt 2,8) Jézus Krisztusra utalnak, és így őbenne és ővele ránk is, mindegyikünkre. Semmi sem idegen a világban a keresztények számára.

Ez a valóság mozdítson minket, hogy érezzük és sajátunknak tudjuk a világ minden örömét és szenvedését, és legyünk az „imádságban állhatatosak” és „a reményben (…) derűsek” (Róm 12,12). Forduljunk most májusban különösen is a Szűzanyához közbenjárásáért!

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket!

Atyátok,

Róma, 2022. május 24.