A Prelátus üzenete (2022. július 20.)

Különböző városokba tett utazása után, az Opus Dei prelátusa az elmúlt napok örömeinek egyik okáról ír.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Már sok mindent megtudhattatok az elmúlt hetekben tett utazásomról és annak részleteiről. Most röviden néhány sorban szeretnék egyet kiemelni az örömöm sok-sok oka közül ezekben a napokban.

Különböző országokban, különböző nyelvek és szokások között csodálatos volt ismét megtapasztalni az egységet a különbözőségben.

A Műben az egység, ugyanúgy mint az egész Egyházban az egységben való részesedés mélyen az Eucharisztiában gyökerezik és különösen a testvériségben fejeződik ki, és kell kifejeződnie. Milyen erővel mondta Szent Josemaría: ’Szeressétek egymást!’ És ez a szeretet egyben megértés, őszinte érdeklődés mindenki iránt, imádság és a szolgálat lelkülete. Az egység szükségszerűen nyitott és apostoli vággyá tágul ki.

Mindez persze Isten ajándéka és mindegyikőnk felelőssége is. S oly sokszor megtapasztalva a korlátainkat, csüggedés nélkül kérjük a Szűzanyát, a Szép Szeretet Anyját, hogy azt mondhassuk az Úrnak: „hiszen szívemet kitágítottad.” (Zsolt 119,32)

Még azt kérem tőletek, hogy kísérjetek el imáitokkal augusztus második felében, amikor a Szentföldön élő testvéreitekkel leszek és az az öröm ér, hogy ezeken a szent helyeken imádkozhatok.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Róma, 2022. július 20.