A Prelátus üzenete (2022. január 18.)

Január 18-25.e között az egész Egyház a keresztények egységéért imádkozik. Az Opus Dei prelátusa üzenetében erre a szándékra kér imádságot.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Ma kezdődik az a nyolc nap, amikor a keresztények egységéért imádkozunk. Az imádság, amely ebben a nyolcadban felemeli az Egyházat, Jézusnak az Atyával való párbeszédéből ered az utolsó vacsorán, ahol az apostolok vették körül: „De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,20-21) Az Úr akkor értünk is imádkozott, akik majd később lesznek az Egyház tagjai. És hozzátette, hogy az egység mindig szükséges lesz, hogy „a világ higgyen”.

Igyekezzünk ezekben a napokban intenzívebben imádkozni azért, hogy Isten akarata megvalósuljon: „egy nyáj lesz és egy pásztor” (Jn 10,16).

Ez az időszak arra is szolgál, hogy elgondolkozzunk az egység értékén különböző szempontokból és szem előtt tartva, hogy „az egység az élet jele” (Út, 940.). Milyen jó ezt az egységet óvni mindennapi kis részletekben! Néha le kell mondanunk a saját ötleteinkről és jogos vágyainkról, de segít, ha emlékezünk arra, amit Ferenc pápa mondott: Az egész több mint a rész (Evangelii gaudium, 235.); az egység sokkal fontosabb érték, mint más dolgok, pontosan azért, mert az élet feltétele.

Legszeretetteljesebb áldásommal,

Atyátok,

Fernando Ocáriz

Róma, 2022. január 18.