A Prelátus üzenete (2021. március 19.)

Szent József ünnepe alkalmából Mons. Fernando Ocáriz arra hív bennünket, hogy különösen vigyázzunk saját otthonainkra, ugyanakkor törődjünk más családokkal és a szükséget szenvedőkkel.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Ma kezdődik a Ferenc pápa által meghirdetett év, amelyben még inkább első helyre tesszük a családi szeretetet, hogy így új módokat találjunk a családok elkísérésére az életszentség útján. Néhány hónapig a család éve egybe fog esni a Szent József-évvel, amely decemberben kezdődött. Ez az egybeesés azonban jó alkalom lehet a Szent Pátriárka közbenjárásának kérésére, hogy óvja saját családjainkat és az egész világon élő családokat, és hogy sok fiatal fedezze fel a házasság vállalásának szépségét tudatában, hogy a keresztény családnak evangelizáló küldetése van.

Az elmúlt hónapok során, a különböző országok járványügyi intézkedéseinek mértékében talán sok időt töltöttünk otthon, a házimunka diktálta feladatokkal és ritmussal. Az az erőfeszítés, hogy egységben éljünk az Úrral, megkönnyíthette hittel és reménnyel szembenézni a fájdalmas helyzetekkel: saját és családtagjaink szenvedése, szeretett személyek halála, magány, betegség, feszültség. Remélhetőleg próbáltunk ezekben a pillanatokban könnyíteni a fájdalmon az imádságunkkal, közelségünkkel és szeretetünkkel.

Ezekben a körülmények arra is lehetőséget nyújtanak, hogy jobban figyeljünk mindenkire, különösen a kicsikre és az idősekre, és szolgáljunk a többieknek a különböző házi munkákban. Egy keresztény családban, a názáreti családhoz hasonlóan, minden családtag részt vesz abban, hogy a többiek szükségletei oktatás, törődés, pihenés stb. terén teljesüljenek. Mindenki szükséges és nem helyettesíthető értéket hordoz, bár a feladatok konkrét elosztásában mindenki más és más formát kap. Ebben az értelemben segíthet nekünk elképzelni a József és Mária közötti harmóniát, akiknek Jézus is segített, ahogy növekedett, egyre többet tett otthon.

Ebben az évben különösen kellene vigyázni a családi hangulatra és érzésre is a Mű központjaiban és minden fiam és leányom otthonában. Szintén bíztatlak bennetek arra is, hogy keressétek a módját annak, hogy más családokkal, a szükséget szenvedőkkel és a szegényekkel is törődjetek. Biztos vagyok abban, hogy minden család kezdeményezése kreatívan fogja megvalósítani azt, amit az Atyánk kívánt, hogy „a béke és az öröm magvetői” legyünk. (Es Cristo que pasa 30.)

És azok előtt a családok előtt is, akiknek nem lehettek gyerekeik, a családi apostolkodás széles panorámája nyílik: nemcsak hogy meg vagytok hívva az apostolkodásra, hanem kölcsönös szereteteteket, derűs otthonotokat megoszthatjátok a barátaitokkal, családtagokkal, ismerősökkel, s így működtök együtt, hogy világunkat egy jobb hellyé alakítsuk.

A következő Családok világtalálkozója a Szentatyával ezt a mondatot választotta mottójául: A családi szeretet: hivatás és az életszentség útja, amely nagyon közvetlenül emlékeztet minket Szent Josemaría tanítására. 2022. június 26-án kerül majd megrendezésre. Most bízzuk különösen Szent Józsefre ennek a család-évnek a gyümölcseit, és kérjük a Szent Pátriárkát, hogy érje el számunkra „a kegyelmek kegyelmét: megtérésünket” (Ferenc pápa Patris corde c. levele, záró ima), és hogy mindannyian jobban tanúságot tudjunk tenni Isten szeretetéről a környezetünkben és különösen a családban.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Róma, 2021. március 19.