A Prelátus üzenete (2021. február 20.)

Nagyböjt kezdetén Mons. Ocáriz arra biztat minket, hogy a szegénység útján és böjttel igyekezzünk Jézussal azonosulni.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Elkezdődött a nagyböjt, felkészülés a nagyhétre, és ez emlékeztet bennünket arra a negyven napra, amelyet Jézus a pusztában töltött. Böjtölésével és a kísértések megtapasztalásával azt mutatja meg nekünk az Úr, hogy Isten egyedül elég. A nagyböjti szokások, a böjtölés, az alamizsna és az imádság abban segítenek nekünk, hogy újra elmélyüljünk ebben az igazságban és valóságban.

A böjt által Krisztussal igyekszünk azonosulni a szegénység útján. „Az önmegtagadásként megélt böjt abban segíti azokat, akik azt szívük egyszerűségében vállalják, hogy újra felfedezzék Isten ajándékát, és megértsék az ő képére és hasonlatosságára való teremtettségünket, amely őbenne találja meg beteljesedését.” (Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2021-re)

A szegénység erényének szépsége, ahogy tudjuk, elsősorban nem a teremtett dolgok visszautasítását jelenti, hanem a rendetlenség megtagadását, amit az ember akkor tapasztal meg, ha ezek a dolgok nem Istenhez vezetnek. A szegénység bemutatja és emlékeztet a teremtés és az anyagi dolgok közötti eredeti kapcsolatra, ugyanakkor függetlenít is tőlük, mert „rámutat arra, hogy a szív nem elégszik meg a teremtett dolgokkal, hanem a Teremtőre vágyakozik” (Beszélgetések 110.).

Ez a nagyböjt megfelelő idő lehet, hogy újra nekivágjunk ennek a kihívásnak, megvizsgáljuk a szívünket és felfedezzük, mennyire segítik előre vinni a rendelkezésünkre álló anyagi javak azt a küldetést, amit Isten ránk bízott. És akkor könnyebben megválhatunk azoktól, amelyek nem segítenek, és olyan szabadon haladhatunk előre, mint Jézus, akinek „nincs hová fejét lehajtania” (Lk 9,58). A függetlenség segít megtanulni a világ dolgait az alapján értékelni, hogy a Vele való egység és mások szolgálata felé vezetnek-e, és örömmel fogjuk visszautasítani azokat a javakat, amelyek itt és most nem efelé vezetnek.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Róma, 2021. február 20.