A Prelátus üzenete (2021. augusztus)

Az Opus Dei prelátusa arra kér bennünket, hogy kísérjük el imádságában pappászentelésének ötvenedik évfordulóján.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének ünnepén lesz pappászentelésem ötvenedik évfordulója. Bár minden nap alkalmas arra, hogy az Úrhoz forduljunk ezzel a Don Álvarotól tanult imádsággal: „köszönöm, bocsáss meg, segíts jobban” – vannak pillanatok, mint ez az évforduló is, amikor ezek a szavak különleges módon és erősebben visszhangzanak a lélekben.

Kísérjetek el imádságotokkal a hálaadásomban, a bocsánatkérésemben és a segítség kérésemben. Imádkozzatok azért a másik huszonnyolc numeráriusért is, akiknek ugyanezen a napon volt a pappászentelésük – hatan már a mennyországba költöztek -, és az Egyház minden papjáért!

Nekünk, akiket 1971. augusztus 15-én szenteltek pappá, az Atyánk írt egy levelet, amelyben többek között így írt: „Fiaim, azért szentelnek fel benneteket, hogy kiszolgáljátok a szentségeket és Isten Igéjét hirdessétek. Különösen a bűnbánat szentségét kell szenvedélyesen szeretnetek, sok órát kell a gyóntatószékben eltöltenetek a gyónásokat hallgatva szeretettel, Jézus irgalmas szeretetéért, kialakítva magatokban a Jó Pásztor isteni képmását, aki egyesével keresi meg a bárányait.”

Kérjük Szent Josemaría közbenjárását, hogy ez mindig így megvalósuljon minden papban. Emlékezzünk arra is, hogy mindenki, férfiak és nők papi lelkükkel – hibáink és korlátaink ellenére – „közvetítői [lehetünk] Jézus Krisztusnak, hogy mindent Istenhez vigyünk és hogy mindent az isteni kegyelem éltessen” – ahogy Szent Josemaría írta. S ahogy mindig, kérjük Szűz Mária anyai segítségét is!

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket!

Atyátok,

Milánó, 2021. augusztus 7.