A Prelátus üzenete (2021. április 11.)

Az Opus Dei prelátusa arra hív minket, hogy azzal az örömmel éljük a húsvétot, hogy tudjuk, Krisztus feltámadott, és emlékezzünk az örömökre, amelyekkel az Úr megajándékoz.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Most, a húsvéti időben örömünk nagy okát ünnepeljük: Krisztus feltámadott! Ezenkívül mindenkinek még más oka is lehet az örömre: szeretnek és megértenek a körülöttünk lévők, családi ünnepség, elégedettség a munkában, családtagok, akik a nehézségek ellenére haladnak, stb. Mindezen kis és nagy helyzetek, amelyekbe gyakran keverednek az emberi korlátok és a szenvedés, Isten ajándékai, és megmutatják mindannyiunk életében a feltámadt Krisztus közelségét mindabban a jóban, amit megvalósítunk és ami velünk történik.

Emlékezzünk hálásan ezekre a pillanatokra akkor is, amikor a szomorúság igyekszik szétáradni a lelkünkben. A Szűzanya, akit örömünk okaként ismerünk, segíteni fog örömmel telinek lenni, és ahogy Szent Josemaría kívánta: „a béke és az öröm magvetőinek” lenni.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Róma, 2021. április 11.