A Prelátus levele (2023. május 25.)

Mons. Fernando Ocáriz arra hív bennünket, hogy hagyjuk minden szándékunkat és az egész világét a Szűzanya kezében.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Ebben a hónapban, amelyet a Műben zarándoklatokkal akarunk megtölteni szerte a világon, mély hálaadás járja át a szívemet, bízva a gyümölcsökben, amelyek Édesanyánk közbenjárása által fognak beérni, mivel oly sok szándékot bízunk az ő kezére.

Természetesen Isten akkor és úgy adja ezeket a gyümölcsöket, amikor és ahogyan akarja, és elsősorban nekünk adja őket, hiszen imádságunk - bármilyen törékeny is - lehetővé teszi számunkra, hogy megkapjuk azt a sok ajándékot, amit az Úr nekünk akar adni: „Kérjetek, és adatik nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és megnyílik nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyílik.” (Mt 7,7) Zarándoklataink során bátran könyörögjünk sok kegyelemért, a világ békéjéért, a személyes megtérésért, a hivatások kegyelméért. Ez a hozzáállás segít bennünket abban a bizonyosságban növekedni, hogy szükségünk van Istenre, és ez már az első gyümölcs: táplálja tudatunkat, hogy ő az, aki mindent előre visz. És hogy elfogadottnak érezzük magunkat, egy egyszerű utat, egy szelíd utat kínál nekünk, a Boldogságos Szüzet: Jézushoz az ember mindig Márián keresztül megy és "tér vissza". (Út, 495)

Ebben a világban való küldetésben, amelyet Jézus Krisztus meg akart osztani velünk - "Veletek vagyok mindenkor, a világ végezetéig" (Mt 28,20) -, közelségével átadja nekünk örömét. Minden alkalommal, amikor szeretettel meglátogatjuk az ő Édesanyját, ápolhatjuk a vágyat, hogy minden pillanatban, minden körülmény között, a nehézségekkel és örömökkel szemben úgy éljünk, hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül: az Apostolok Királynője, ahogyan az Egyház első lépéseinél velük volt (vö. ApCsel 1,12-14), soha nem hagy el minket sem. Miután a Mester, aki felment a mennybe, az Atya jobbjára, megparancsolta nekik: „Menjetek az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek” – a tanítványok itt maradtak békességgel telve, de még tanácstalanul. Nem tudják, mit kell tenniök és Mária, az Apostolok Királynője körül gyűlnek össze, amíg az igazság fáradhatatlan hirdetőivé válnak, akik a világot megmentik. (Barázda, 232.)

Ne mulasszatok el imádkozni velem együtt a Prelatúra huszonöt új papjáért, akiket 20-án szenteltek fel Rómában.

Húsvét örömével és minden szeretetével megáld benneteket,

Atyátok,

Fernando Ocáriz

Róma, 2023. május 25.