A Prelátus látogatása Ausztriában – Ahol Isten, ott bízni lehet!

Keresztényként arra vagyunk meghívva, hogy örömmel és teljes bizalommal tanúskodjunk hitünkről abban, hogy Isten minden embert szeret. Ezt hangsúlyozta Fernando Ocáriz, az Opus Dei prelátusa az Ausztriában tett lelkipásztori látogatása során 2021. július 30. és augusztus 3. között.

Szívélyes és személyes találkozókon bátorított Fernando Ocáriz, az Opus Dei prelátusa, az Istenre való teljes ráhagyatkozásra még az a lehetetlenben is: „Megvan az a bizonyosságunk, hogy még a lehetetlen is lehetséges. Mert Isten kegyelme sohasem hiányzik”-hangsúlyozta az Atya. Négy napos bécsi tartózkodása folyamán találkozott az Opus Dei híveivel, munkatársaival, barátaival, családokkal és papokkal.

Saját életünkre tekintve, sok dolog lehetetlennek tűnhet: „Hogy mindenki, még én is szent lehetek? Ez lehetetlen!” Ez azonban nemcsak tőlünk, a saját erőnktől és erőfeszítéseinktől függ, hanem mindenek előtt Isten kegyelmétől, aki meghívott bennünket az életszentségre.”

Az Atya felidézte Szent Josemaríát, aki az Opus Dei alapításakor 1928-ban, 26 éves volt. Nem állt rendelkezésére semmilyen eszköz, a társadalom mélyen megosztott volt és nem sokkal később Spanyolországban üldözni kezdték a keresztényeket. Ma az Opus Dei a világ 69 országában van jelen, számos embernek segít lelki életében, hogy világi keresztényként felfedezzék hivatásukat az életszentségre.

Az Isten iránti és a felebaráti szeretet összetartoznak

„Posztkeresztény társadalomban élünk, de nincs okunk elkeseredni” mondta a Prelátus. Ellenkezőleg, „olyan sok jó ember van a világon”, akik arra várnak, hogy megismerjék Istent. „Istent, aki ismer minket, szeret minket, segít nekünk és megerősít.” Nemcsak nekünk van szükségünk Istenre, hanem „Isten is vágyik a szeretetünkre”. Többször beszélt az ima fontosságáról, amely az életünk alapja.

„Nem szerethetjük igazán Istent, ha felebarátainkat nem szeretjük. Igyekezzünk mindent szeretettel végezni.” Különösen fontos ez a házastársi szeretetben. A szeretet a hűség kulcsa és a Krisztussal való kapcsolat kulcsa.

A szeretet olyan, mint egy motor, amikor másokat szeretnénk a hithez közelíteni, „sosem lenézve, hanem mindig szemmagasságban.” S így folytatta: „Az apostoli vágy nem az, hogy másokat meg akarunk győzni valamiről, a saját gondolatainkat másokra erőltetni, hanem hogy szeretjük az embereket.” A baráti szeretet azt jelenti, hogy ott vagyunk a barátaink mellett, meghallgatjuk, elkísérjük és szolgáljuk őket. Felszólított: „Legyetek reményteljesek, örüljetek! Ezt akarja Krisztus is számunkra: hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. (Jn 15,11)”

A prelátus a bécsi Stephansdomban található Máriapócsi kép előtt is imádkozott, ehhez a Szűzanya-képhez évek óta mély áhítat fűzi.

Mons. Fernando Ocáriz augusztus 3-én továbbutazott Budapestre majd Zágrábba.