A prelátus karácsonyi üdvözlete.

Mons. Fernando Ocáriz ezekkel a szavakkal kíván boldog karácsonyt az Opus Dei híveinek és barátainak.

Lelkipásztori levelek és üzenetek
Opus Dei - A prelátus karácsonyi üdvözlete. Alessandro Turchi, 1580-1650.

Kedves gyermekeim! Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

E sorokkal kívánok mindnyájatoknak áldott Karácsonyt. Tavaly Karácsonykor még csak pár nap telt el azóta, hogy az Úr magához szólította don Javiert, akiről továbbra is szeretettel és hálával emlékezünk meg, nem feledve egy pillanatra sem, hogy élete utolsó pillanataiban is mindannyiunk hűségéért imádkozott.

Arra buzdítalak benneteket, hogy idézzük fel újra az Atyánk gondolatait: „Szemlélnünk kell a jászolban fekvő Gyermeket, szeretetünk tárgyát. Miközben nézzük, legyünk tudatában annak, hogy egy titok előtt állunk. Ezt a titkot hittel kell elfogadnunk, és ugyancsak a hit által el kell mélyednünk tartalmában” (Es Cristo que pasa, 13).

Egy Gyermek titka, aki maga Isten! Kérjük, hogy Jézus növelje bennünk a hitet, hogy meglássuk benne Istent, és hogy e hitből táplálkozva egyre jobban elmélyüljünk annak a nagy titoknak a szemlélésében, hogy „az Isten szeretet” (1Jn 4,8), aki Gyermekké lesz értünk és nekünk.

A pásztorokhoz hasonlóan az angyalok által hirdetett nagy örömmel találunk majd rá Jézusra, Mária és József társaságában (vö. Lk 2,16).

Minden szeretetével megáld benneteket Atyátok,

Fernando

Róma, 2017. december 18.