Prelaadi sõnum (8. mai)

Maikuus, mis on eriliselt pühendatud Neitsi Maarjale, kutsub prelaat meid tänama Jumalat, sest "kõik on hea" nagu püha Josemaría meid õpetas

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi sõnum (8. mai)

Mu armsad: hoidku Jumal mu poegi ja tütreid!

Mäletame selgesti, kuidas püha Josemaría tavatses ärgitada meid pidama harjumuspärast Jumalatänu hoiakut „kõige suhtes, sest kõik on hea“ (Tee, nr 268). See on lihtne ja hindamatu palveviis.

Tänagem Issandat kõigi nende heade asjade eest, mida Ta lubab meid elada ning kõigi nende andide eest, mida me tihtipeale isegi tähele ei pane. Ka keset probleeme, kannatust või iseenese nõrkuse kogemist, laseb Jumal meil näha neist kaugemale ning usaldada Tema armastust. „Kui te tänate Jumalat kõige eest, siis te olete oma vaimuelus kõvasti edasiarenenud,“ ütles kord püha Josemaría. (28. märts 1971).

Mõned päevad tagasi tänasime Issandat eriti 34 uue Prelatuuri preestri ordineerimise eest. Juhtigu see tänu meid palvetama kõikide Kiriku preestrite eest, et nad, nagu paavst palus, „ei kardaks kulutada oma elu inimeste eest“ (15. november 2018).

Mõeldes Guadalupe Ortiz de Landázuri õndsakskuulutamisele, mis on juba väga varsti, tänagem pidevalt Jumalat ja palugem, et Issand aitaks meil näha igapäevaelu kui pühaduse teed ning elada seda üha sügavamalt, armastades tegude ja teenimisega Jumalat ja teisi.

Nagu alati, ja eriti sel maikuul, suunakem oma palved Neitsi Maarja emaliku eestkoste poole.

Teid armastusega õnnistades,

teie Isa

Rooma, 8. mai 2019