Prelaadi sõnum (14. juuni)

Prelaat tuletab meile meelde, et selle kuu pühad ja suurpühad kutsuvad meid üles jagama rõõmu.

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi sõnum (14. juuni)

Mu armsad: hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

Käes oleval juunikuul tähistame meie usus kesksel kohal olevaid pühasid ja suurpühasid: alustades 2. juunist, Issanda Taevasseminemisest ja lõpetades 29. juuni, Peetruse ja Pauluse suurpühaga. Iga üks neist annab oma eripäraste joontega meile võimaluse tugevdada jumalatänuTema ülirohke armastuse eest. Seepärast kutsuvad need pühad meid üles jagama rõõmu, muuhulgas ühise perekonnaelu nautimise läbi, seda nii Opus Dei keskustes kui ka assotsieerunud- ja supernumeraaridest liikmete kodudes.

Kuigi rõõm ei pea alati väljenduma igal ajal ja kõikides olukordades ühtviisi, võime tunda alati rõõmu kui kohtame inimlikult meeldivat rääkimist aga ka seda, mis põhjustab kannatusi. Jeesus ütleb meile kõigile, nagu ta rääkis ka apostlitele, „et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks.“ (Jh 15:11). Ja püha Paulus kutsub meid: „Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!“ (Fl 4:4).

Seepärast ärgu lükaku isegi me nõrkuse kogemine ega patud meid kurvastusse, sest nagu see juhtus kadunud pojaga (vt Lk 15:22-24), tuleneb siiras rõõm kindlast teadmisest, et meid armastab lõpmatult Jumal, kes valmistab meid ette „suureks peoks – sügavaks meeleparandusrõõmuks“ (püha Josemaría,Kiri, 14. veebruar 1974, nr 7)

Nii võime ühes Jeesusega alati olla rõõmu ja rahu külvajad.

Teid armastusega õnnistades,

teie Isa

Rooma, 14. juuni 2019