Prelaadi Kiri (5. jaanuar 2020)

Prelaat soovitab alustada uut aastat uuendades usku Jumala armastusse meie vastu

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi Kiri (5. jaanuar 2020)

Mu armsad, hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

Uue aasta alguses olete kindlasti meenutanud püha Josemaría sõnu: „Uus aasta, uus võitlus!“. See on tõepoolest võitlus, mis jah, nõuab tõesti me endi pingutust, ent eelkõige jumalikku armu. Mõtelgem külvaja tähendamissõnale, sooviga olla „viljakas pinnas“ (Mt 13:8), et Jumala and vastu võtta, olla seeme, mis kannab rikkalikult vilja. Jeesus annab meile selle anni igapäev Armulauas.

Kapernauma sünagoogis ütles Issand: „kui te ei söö Inimese Poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu“ (Jh 6:53). Hea oleks alustada uut aastat, uuendades suurema põhjalikkuse ning tänutundega oma usku Jumala armastusse meie vastu (vrd 1Jh 4:16), mis saab sakramentaalselt nähtavaks Pühas Armulauas. Seepärast võib me võitlus olla „hea pinnas“, mis võtab seemne vastu ning kannab vilja.

Pöörakem oma pilk Jeesuse poole, kes vaatamata me väärtusetusele, soovib meid täita uuenenud viljakuse ning rõõmuga.

Teid armastusega õnnistades,

Teie Isa

Rooma, 5. jaanuar 2020