Prelaadi kiri (11. märts 2020)

Eesootavaks püha Joosepi pühaks valmistumisel soovitab monsenjöör Ocáriz pöörduda Jumala poole kui „pidevalt Jeesusega ühenduses olev Issanda teenija.“

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi kiri (11. märts 2020)

Mu armsad, hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

Nüüd, kui püha Joosepi püha on kohe-kohe käes, soovitan teil kõigil veelgi enam keskenduda püha patriarhi eeskujule kui „Jumala ustav teener, kes Jeesusega pidevalt suhtleb“ (Kui Kristus on möödumas, nr 56).

Hetkest, mil Jumal otsustas teha end püha Joosepi elus veelgi nähtavamaks, näeme temas valmisolekut olla Jumala ustav teenija: lihakssaamise müsteeriumis, Egiptusesse põgenemisel, Naatsaretti tagasi pöördumisel, kui Jeesus kadus ning jäi templisse. Neil puhkudel püüdis Joosep olla valmis tegema seda, mida Jumal temalt ootas, isegi, kui see tähendas tema enese plaanide muutmist ning tuleviku ebamäärasust.

Ka püha Josemaría aitab meil mõista, et „elu erinevates olukordades ei loobu Joosep mõtlemast ega jäta vastutustunnet“ (Ibid, nr 42). Püüdkem alati kuuletuda Jumalale täie ustavusega, mis on kohene, arukas ning vastutustundlik, isegi kui me alati ta plaane ka ei saa aru. Kui me ka vahel ei pruugi neid mõista, võime alati neid armastada, kindlusega, et Jumal soovib meile head. See veendumus teeb, et tegutseme hingevabadusega.

Püha Joosep pühendas kogu oma elu isaliku armastusega Jeesuse eest hoolitsemisele, ning õpetas talle inimlikus mõttes palju asju, eriti töö kohta. Samas kui palju oleks püha Joosep õppinud ainuüksi vaadates lapsukest, kes on Jumal! Me peame õppima kõike Jeesuselt. Tema ise ütleb meile: „õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik“ (Mt11:29). Aidaku püha Joosep meil Jeesuse üle mõtiskleda – Evangeeliumis ja tabernaaklis – et võiksime Neitsi Maarja eestkostel saada palju hellemaks ja alandlikumaks ning enam armastust täis. Siis täidetakse me südamed Püha Vaimu abil veelgi suurema armastusega Jumala ja ligimese vastu.

Viimastel kuudel on puudutanud paljusid kogu maailmas leviv epideemia. Nagu paavst hiljuti ütles, kutsun teid „astuma sellele raskele hetkele vastu usutugevusega, lootuse kindlusega ning armastuse kirglikkusega“ (Franciscus, 8. märts 2020). Pöördugem püha Joosepi eestkoste poole ning palugem tal laiendada oma isalikku eestkostet kogu maailmale.Teid armastusega õnnistades,

teie Isa

Rooma, 11. märts 2020