Prelaadi Kiri (1. oktoober 2019)

2. oktoobri lähenedes, kutsub prelaat meid üles kasvatama optimismi ja initsiatiivi jumalikus väljakutses, et viia Kristus kõikide inimesteni.

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi Kiri (1. oktoober 2019)

Mu armsad: hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

Septembrikuus pühendasime me siin Roomas mõned päevad mõtisklemaks kristliku koolituse vajalikkuse ja selle katsumuste üle meie ajal ja ajastul. Muuhulgas meenutasime meie Isa veendumust, et Opus Dei pakutud koolitus peaks olema suunatud „optimistlike ning innukate kristlaste koolitamisele, kes on suutelised elama jumalikku seiklust keset maailma“ (Kiri, 2. oktoober 1939).

Elagem – ning aidakem teistel elada – lootusest kantud optimismiga teadmisest, et me ei toetu vaid iseenese väetile jõule, vaid Jumala armule (vrd Mt 28:20). Tegutsegem innuga, allumata loidusele, kuulates alati Püha Vaimu häält (vrd 2Kr 3:6). Seega võtame iga päev püha julgusega vastu seikluse viia Kristuse sõprus me igapäeva elus kõikide inimesteni (vrd Mk 16:15).

Nüüd, 2. oktoobri lähenedes võivad need kaalutlused aidata meil – ning paljudel teistel – kasvada optimismi ning seada Kristus kõigi inimtegevuste eesmärgiks.

Lõpetuseks palun teil palvetada paavst Franciscuse sisse seatud erakorralise missioni kuu viljade ning piiskoppide sinodi eest, mis algab Roomas mõne päeva pärast.

Teid armastusega õnnistades,

teie Isa

Rooma, 1. oktoober 2019