Ve všem vidět Boží ruku

V roce 1989 při cestě po Keňi hovoří don Álvaro o zvycích této země. Chce nám pomoci, abychom ve všech věcech objevovali Boží ruku. (46sek)

Krátká videa