Panna Maria se za nás přimlouvá

Když byl Mons. Álvaro del Portillo v Mexiku, vyprávěl o tom, jakou moc má přímluva Panny Marie, "dobré Matky Boží".

Krátká videa