Naslouchat Bohu

„V nejskrytějším koutě každé duše promlouvá Pán“, říká Mons. Álvaro del Portillo.

Krátká videa