ÚVOD

Co nabízí?

Kněžská společnost je společenství kněží, které nabízí duchovní prostředky podporující vnitřní život, doktrinální a pastorační vzdělání a bratrskou jednotu mezi knězi.

Sv. Josemaría, kněz

"Jednoho dne jsem řekl svému otci, že bych se chtěl stát knězem. Byla to jediná chvíle, kdy jsem ho viděl plakat." Takto začínal sv. Josemaría příběh o svém kněžském povolání. Nyní je životním vzorem pro mnoho kněží po celém světě.

DALŠÍ INFORMACE

Historie Kněžské společnosti

Kněžská společnost Svatého Kříže má svůj původ v lásce sv. Josemaríi k diecézním kněžím a v zakládajícím počinu, který se uskutečnil 2. října 1928, kdy mu Bůh dal vidět Opus Dei. Nicméně jeho institucionální původ se datuje do roku 1943.

Podmínky pro přijetí

O přijetí mohou požádat kněží inkardinovaní do jednotlivých diecézí (a jáhni, kteří se výslovně rozhodnou dojít ke kněžství), a to dvojím způsobem, jako přidružení nebo jako supernumeráři.

Některé rysy ducha Opus Dei

Opus Dei je přítomno v Církvi, aby podněcovalo k usilování o svatost uprostřed světa. Dále se prezentují čtyři rysy jeho ducha, které jsou spolu úzce spojeny: Boží synovství, jednota života, posvěcování práce a doktrinální zbožnost.