Vyslyšené prosby Ernestovi

Ernesto Cofiño

Obracet se s naléhavými prosbami na osoby v pověsti svatosti je aktuální praxe církve. Uvádíme několik vyslyšení, která registruje Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení ...