Co to je

Sdružení kněží

Kněžská společnost Svatého Kříže je sdružení kněží vnitřně spojené s Prelaturou Opus Dei.

Historie Kněžské společnosti

Kněžská společnost Svatého Kříže má svůj původ v lásce sv. Josemaríi k diecézním kněžím a v zakládajícím počinu, který se uskutečnil 2. října 1928, kdy mu Bůh dal vidět Opus Dei. Nicméně jeho institucionální původ se datuje do roku 1943.

Spiritualita Opus Dei

Opus Dei je přítomno v Církvi, aby podněcovalo k usilování o svatost uprostřed světa. Dále se prezentují čtyři rysy jeho ducha, které jsou mezi sebou úzce spojeny: Boží synovství, jednota života, posvěcování práce a doktrinální zbožnost.