Ve zpěvu ptáků slyším Boha

Yedik Almasbekovich Mamrainov žije v Almatě (Kazachstán). Pracuje jako zahradník a údržbář. Krása přírody ho přivedla k Bohu a kontakt s lidmi z Opus Dei ho zavedl do katolické církve.

Yedik Almasbekovich.

I když jsem neměl žádnou náboženskou průpravu, už od mládí na mě působil zpěv ptáků a krása řek a hor v mé zemi. Přemýšlel jsem o existenci Stvořitele a toužil se více něco dozvědět o náboženství.

Jednoho dne otevřeli centrum Opus Dei vedle mého domu a to byla příležitost, jak si prohloubit znalosti. Tam jsem se mohl dozvědět více, ptáte se, číst... A také jsem se naučil modlit.

Za několik dnů, ačkoliv jsem nebyl křesťan, jsem se rozhodl stát se spolupracovníkem. Sdílel jsem ideály těch, kteří vyučovali mladé - právě to jsem se chtěl naučit já v mládí: jak poznat Boha a vést důstojný život, pracovat a mít pochopení a úctu k druhým, jak se ctnostně bavit...

Po několika letech jsem byl pokřtěn. Poselství svatého Josemaríi mi pomáhá posvěcovat mou práci, kterou vykonávám z větší části na zahradě a mezi květinami: když zalévám nebo hnojím, myslím na to, jak se Pán o mě stará, a když se rozevírají a rozkvétají květy rostlin, prosím ho za duchovní růst všech lidí.

Yedik Almasbekovich Mamrainov

Žije v Almatě, Kazachstán. Pracuje jako zahradník a údržbář.