Pracujeme společně: Nové video o spolupracovnících Opus Dei

Lidé z celého světa vyprávějí, co znamená být spolupracovníkem Opus Dei a jak jim to pomáhá v běžném životě.

„Být spolupracovnicí znamená pomáhat tak, jak můžeš“, vysvětluje Stefana, učitelka z Itálie a v důchodu. Gustavo, Brazilec, říká, že Dílo mu ukázalo „krásnou cestu služby a odevzdání se druhým“, a proto má jeho život větší smysl. Kaye z Filipín se přiznává, že se rozhodla být spolupracovnicí, protože jí to pomáhá více se odevzdávat tam, kde je to třeba.

To jsou někteří protagonisté, spolupracovníci, dokumentárního videa Working together. Všech 16 hlavních představitelů videa z devíti různých zemí přibližují, kdo to jsou spolupracovníci a jakým mají vztah k Opus Dei.

Ve 22 minutovém dokumentu jsou rovněž myšlenky svatého Josemaríi, který nazývá tyto spolupracovníky „mí přátelé“. „Nazývám je mí přátelé, a jimi i jsme, přátelé. Přátelé, kteří milují Ježíše Krista. Jsme přátelé, snažíme se konat dobro, děláme, co je v našich silách, a ještě něco navíc.“

Prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, se na ně také několika slovy obrací a děkuje jim za to, co dělají pro Dílo a církev.