Co to obnáší, být spolupracovníkem Opus Dei?

Spolupracovníci mají za úkol spolupracovat - duchovně nebo materiálně - na apoštolských iniciativách Opus Dei.

Duchovní pomoc se může konkretizovat modlitbou, pokud možno denně, za Opus Dei a jeho apoštolské iniciativy.

Materiální příspěvky mohou být ve formě účasti na apoštolském díle prelatury nebo to jsou peněžité či hmotné příspěvky. Kromě toho se mohou spolupracovníci účastnit křesťanských formačních prostředků, které prelatura poskytuje.