Número d'articles: 25

“En què hem d’esperar?”

Davant un panorama d'homes sense fe, sense esperança; davant cervells que s'agi­ten, al límit de l'angoixa, buscant una raó de ser a la vida, tu vas trobar una meta: Ell! I aquest descobriment injectarà de manera per­manent en la teva existència una alegria nova, et transformarà, i et presentarà una immensitat dià­ria de coses boniques que t'eren desconegudes, i que mostren la joiosa amplitud d'aquest camí ral que et condueix a Déu. (Solc, 83)

Textos diaris

“Constància, que res no desconcerti”

El desànim és enemic de la teva perse­verança. ―Si no lluites contra el desà­nim arribaràs al pessimisme, primer, i a la tebiesa, després. ―Sigues optimista. (Camí, 988)

Textos diaris

"La temptació del cansament"

Vull prevenir-te d'una dificultat que tal vegada es pot presentar: la temptació del cansament, del descoratjament. -¿És que no tens encara fresc el record d'una vida -la teva- sense rumb, sense meta, sense grà­cia, que la llum de Déu i la teva entrega han encarrilat i omplert d''alegria? -No canviïs insensatament això per allò. (Forja, 286)

Textos diaris

"Enamora't, i no «el» deixaràs"

¿Que quin és el secret de la perseve­rança? L'Amor. ―Enamora't, i no «el» deixaràs. (Camí, 999)

Textos diaris

“Serenitat davant les preocupacions”

Si ―pel fet de tenir la mirada fita en Déu― saps mantenir-te serè davant les preocupacions, si aprens a oblidar les petiteses, les rancúnies i les enveges, t'estalviaràs la pèrdua de moltes energies, que et fan falta per treballar amb eficàcia, en servei dels homes. (Solc, 856)

Textos diaris

“Buit del tot el meu jo, omple’l de Tu”

Demana al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, i a la teva Mare, que et facin conéixer-te i plorar per aquest munt de coses brutes que han passat per tu, deixant -ai!- tant de pòsit...

Textos diaris

“Senyor, socorreu-me”

Senyals inequívocs de la vertadera Creu de Crist: la serenitat, un profund senti­ment de pau, un amor disposat a qualsevol sacrifi­ci, una eficàcia gran que dimana del propi Costat de Jesús, i sempre -de manera evident- l'alegria: una alegria que procedeix de saber que, el qui es dóna de veritat, és al costat de la Creu i, per consegüent, al costat de Nostre Senyor. (Forja, 772)

Textos diaris

“La tristesa és l'escòria de l'egoisme”

Que ningú no llegeixi tristesa o dolor en la teva cara, quan difons per l'ambient del món l'aroma del teu sacrifici: els fills de Déu han de ser sempre sembradors de pau i d'alegria. (Solc, 59)

Textos diaris

“Déu estima a qui s’entrega amb alegria”

Pateixes! ―Doncs, mira: «Ell» no té el Cor més petit que el nostre. ―Pateixes? Convé. (Camí, 230)

Textos diaris

"Les ànimes santes han de ser felices"

T'explicava que fins i tot persones que no han rebut el baptisme m'han dit, commogudes: «és veritat, jo comprenc que les ànimes santes han de ser felices, perquè miren els successos amb una visió que està per damunt de les coses de la terra, perquè veuen les coses amb ulls d'eternitat». Tant de bo no et manqui aquesta visió! - vaig afegir després -, perquè siguis conseqüent amb el tracte de predilecció que de la Trinitat has rebut. (Forja, 1017)

Textos diaris