Ambients de confiança i llibertat

Sant Josepmaria desitjava que les activitats de l'Opus Dei es fessin en un ambient serè i alegre, on es respirés un clima de llibertat, en què tots se sentin germans. Oferim una selecció d'articles que aprofundeixen en la cura de les persones en l'atenció pastoral, la formació permanent dels sacerdots, la manera com es procedeix el sagrament de la penitència i la direcció espiritual, entre d'altres.

La cura de les persones a l'atenció pastoral de l'Opus Dei

Les Directrius del Prelat en la prevenció d'abusos de menors i persones vulnerables, així com la formació dels laics i dels sacerdots de l'Opus Dei en el respecte a la intimitat i la llibertat de les consciències, busquen que el servei a l'Església i a les persones es faci sempre en un ambient sa i segur. S'informa sobre la implementació a Espanya.

La formació dels sacerdots per oferir una adequada atenció pastoral

“Cal estudiar constantment la ciència de Déu, orientar espiritualment tantes ànimes, sentir moltes confessions, predicar incansablement i resar molt, molt, amb el cor sempre posat al Sagrari”. Sant Josepmaria, a l'homilia “Sacerdot per a l'eternitat”.

Algunes orientacions sobre la confessió, l'atenció sacerdotal i l'acompanyament espiritual que ofereix la Prelatura

Al sagrament de la Penitència s'atorga un gran bé: l'absolució dels pecats en nom de Crist. A l'Opus Dei se segueixen les normes i recomanacions donades per les autoritats eclesiàstiques per possibilitar aquest sagrament i l'acompanyament espiritual. A les institucions que sol·liciten la col·laboració de sacerdots de l'Obra en l'atenció pastoral, també se'ls lliuren orientacions que determinen les maneres i els llocs de la confessió, en fidelitat a les normes de l'Església.


Ajuda espiritual

En la seva exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, el Papa Francesc ens recorda la conveniència de l’acompanyament o la direcció espiritual per a la vida cristiana.

Els “aspirants” a l'Opus Dei

A l'Opus Dei hom parla d'aspirants per referir-se a aquelles persones menors d'edat que, després d'haver complert els catorze anys i mig, cercant respondre a una crida del Senyor, han manifestat la voluntat d'incorporar-se a la Prelatura quan arribin a l'edat requerida.

Sobre la incorporació i la sortida de l'Opus Dei

Com s'arriba a formar part de l'Opus Dei? Resulta possible deixar de pertànyer a la Prelatura? En aquest article es detallen alguns aspectes sobre el discerniment i les fases per a la incorporació a l'Opus Dei, i sobre les situacions de la sortida, amb algunes reflexions sobre el fenomen vocacional i el seu acompanyament.

Carta del prelat (9 de gener de 2018)

«Vull deixar-vos com a herència l’amor a la llibertat i el bon humor», deia sant Josepmaria. Al fil dels seus ensenyaments, aquesta carta del prelat convida a agrair aquesta herència i a reflexionar sobre el do de la llibertat.