Número d'articles: 18

Santificar el treball

Què és "Santificar el treball"? En aquest article s’explica que és donar-li un motiu, un perquè: un amor a Déu i als altres per Déu que influeix radicalment en la mateixa activitat, impulsant a realitzar-la bé, amb competència i perfecció.

Textos espirituals

Jesucrist a l'entranya del treball

En aquest article s'explica el missatge de sant Josepmaria de com respondre a la crida urgent de cristianitzar la societat a través de la santificació del treball.

Textos espirituals

Treballar en tot moment

Començar una carrera professional i acabar-la són dos moments molt importants. El valor del treball ha d’adquirir llavors les seves justes dimensions. Nova reflexió sobre el treball.

Textos espirituals

Treball: la força del ferment

Quan lluitem per fer bé la nostra feina als ulls de Déu, per fer-la santa, estem millorant el món, perquè hi introduïm la caritat. Aquest editorial explica com el treball esdevé ferment.

Textos espirituals

Santificació del treball i cristianització de la societat

Aquest article sobre el treball desenvolupa el missatge principal de sant Josepmaria: que la tasca ben feta i oferta al Senyor és mitjà per apropar-se a Déu i cristianitzar la societat

Textos espirituals

Treball i família

Nou article sobre el treball, activitat que pot menar a la santedat. En aquest text hom medita sobre la combinació entre vida laboral i familiar.

Textos espirituals

Unitat de vida a la professió

Per poder oferir el treball a Déu, cal realitzar-lo bé: amb bona intenció, amb criteri recte i una conducta exterior que palesi aquests desitjos interiors. Nou editorial sobre el treball.

Textos espirituals

Prestigi professional

El prestigi d’un cristià en la feina pot ser un mitjà que atregui moltes persones a la fe. Oferim un editorial que parla sobre el valor del treball.

Textos espirituals

Santificar amb el treball

El servei als altres mitjançant la pròpia professió és el tema d'aquest article.

Textos espirituals

Creu i resurrecció en el treball

"De veritat vols ser sant? Compleix el petit deure de cada moment: fes el que cal i estigues pel que fas". Així resumia sant Josepmaria el camí que cal seguir per santificar la tasca ordinària. Us oferim un nou article de la sèrie sobre el treball.

Textos espirituals