Etiqueta: Protocol de protecció de menors

Hi ha 1 resultat sobre "Protocol de protecció de menors"
Protecció de menors

Protecció de menors

En aquest apartat s'inclouen unes directrius d'àmbit universal, establertes pel prelat. A més es presenta i publica el protocol d'investigació aprovat pel vicari regional d'Espanya i es faciliten mitjans de contacte amb el coordinador de protecció de menors.