Etiqueta: Opus Dei

Hi ha 41 resultats sobre "Opus Dei"
Protecció de menors

Protecció de menors

D'acord amb les orientacions de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, la prelatura de l'Opus Dei a Espanya compta des del 2013 amb protocols per a la investigació d'abusos de menors. En aquest document expliquem el funcionament del protocol i oferim una adreça de contacte.

Cristians corrents enmig del món

"El Senyor ens ha escollit abans de la constitució del món perquè siguem sants en la seva presència". Amb aquestes paraules de sant Pau, sant Josepmaria resumeix el missatge de l'Opus Dei: ser sants enmig del món.

Vídeos
Dades informatives sobre l'Opus Dei

Dades informatives sobre l'Opus Dei

El "Dades informatives sobre la prelatura de l'Opus Dei" és un dossier breu que resumeix l'esperit, l'organització, la història i algunes dades sobre l’Opus Dei. L'última edició és de 2018.

Comunicats
Sobre la incorporació i la sortida de l'Opus Dei

Sobre la incorporació i la sortida de l'Opus Dei

Com s'arriba a formar part de l'Opus Dei? Resulta possible deixar de pertànyer a la Prelatura? En aquest article es detallen alguns aspectes sobre el discerniment i les fases per a la incorporació a l'Opus Dei, i sobre les situacions de la sortida, amb algunes reflexions sobre el fenomen vocacional i el seu acompanyament.

"Escoles de l'Opus Dei"

"Escoles de l'Opus Dei"

En ocasions als mitjans de comunicació apareix la denominació "escoles o col·legis de l’Opus Dei", que pot portar a equívoc i que és bo d'aclarir.

Comunicats
Iniciatives apostòliques

Iniciatives apostòliques

Sempre es tracta d'iniciatives civils que tiren endavant amb plena responsabilitat per part dels seus promotors. Algunes d'aquestes entitats confien la seva vivificació cristiana a la prelatura de l'Opus Dei, a través dels oportuns mitjans d'orientació i formació doctrinal i espiritual, així com de l'adequada assistència pastoral de les persones que ho desitgen.

Últimes notícies
Aspectes econòmics

Aspectes econòmics

Les persones de l'Opus Dei atenen les seves pròpies necessitats amb el seu treball professional ordinari. Juntament amb els cooperadors cobreixen també les despeses de l'activitat apostòlica de la prelatura i contribueixen a sostenir les iniciatives de caràcter civil i diocesanes que considerin oportunes.

Últimes notícies
Relacions amb les diòcesis

Relacions amb les diòcesis

Els fidels laics de l'Opus Dei segueixen sotmesos a la potestat del bisbe diocesà de la mateixa manera i en les mateixes qüestions que els altres batejats de la diòcesi​. La jurisdicció del prelat afecta les obligacions contretes pels fidels amb la prelatura.

Últimes notícies