Número d'articles: 51

“Donar és propi d’enamorats”

El teu talent, la teva simpatia, les teves condicions... es perden: no te les deixen aprofitar. ―Pensa bé aquestes paraules d'un autor espiritual: «No es perd l'encens que s'ofereix a Déu. ―És més honorat el Senyor amb l'abatiment dels teus talents que no pas amb el seu ús en va». (Camí, 684)

Textos diaris