Número d'articles: 10

Molt humans, molt divins (V): Per poder ser amics

Tota amistat genuïna suposa un esforç, tant per entrar en la vida dels altres com per deixar que aquests tinguin espai en nosaltres; en aquest cinquè article repassem algunes virtuts que ens ho faciliten.

Textos espirituals

Per l'amistat social

En la seva intenció de pregària per al mes de juliol, el Papa Francesc demana "construir l'amistat social tan necessària per a la bona convivència".

Del Papa

Us he anomenat amics (V): Mireu quins bons amics

L’amistat que ofereix un cristià als qui l’envolten sempre ha estat un motiu d’admiració. Amb el pas del temps, sempre sorgeixen nous escenaris i nous reptes.

Textos espirituals

Us he anomenat amics (IV): La millor assegurança de vida

L’amistat entre les persones cridades a una mateixa missió permet que aquesta sigui sempre un camí ple de felicitat.

Textos espirituals

Us he anomenat amics (III): ​Dins d’un gran mapa de relacions

Un nou article de la sèrie "Us he anomenat amics" sobre l'amistat i l'apostolat. Deixar-nos estimar pels altres és una manera d’obrir espai per a Déu en la nostra vida. Jesús ho va fer fins als seus últims moments a la terra.

Textos espirituals

Us he anomenat amics (I): Déu té amics?

Déu sempre ha buscat activament l’amistat amb els homes, ens ha ofert viure en comunió amb Ell. Ni la debilitat humana ni la pols del camí no l’han fet canviar d’opinió. Deixar-nos abraçar per aquest Amor incondicional ens omple de llum i de força per oferir-lo als altres. Encetem una nova sèrie sobre l'amistat, la relació dels homes amb Déu.

Textos espirituals

Sentit de missió (II): «Estem cridats a millorar el món i la cultura del nostre temps»

El dinamisme propi de l’apostolat és la caritat, que és do diví: «en un fill de Déu, amistat i caritat són una sola cosa: llum divina que dona calor» (Forja, 565). L’Església creix per mitjà de la caritat dels seus fidels i, només després, arriben l’estructura i l’organització, com fruits d’aquesta caritat i per estar al seu servei.

Textos espirituals

«L'amistat és l'amor que et fa ser-hi per al que el teu amic necessiti»

—Vull fer coses grans a la vida, li va dir Fernando, estudiant de Medicina, a un amic.— Llavors ajuda els altres, va contestar-li. "Aquí va començar tot. L'amistat amb Crist va anar guanyant tant espai dins meu que necessitava compartir-ho. Per a mi l'amistat és l'amor que et fa ser-hi per al que el teu amic vulgui, per al que necessiti".

Testimonis

Cinc claus del Papa Francesc sobre l'amistat

"L'amistat és un dels regals més grans que una persona, que un jove, pot rebre i pot oferir", ha dit el Papa Francesc. Però, quan és que un conegut comença a ser un amic? Què és un bon amic?

Del Papa

Educar en amistat

"L'ideal dels pares es concreta més aviat en esdevenir amics dels fills", deia sant Josepmaria Escrivà. Només així hom crea la confiança que en fa possible l’educació.

Textos espirituals