“Una estona de meditació diària”

Si ets tenaç per assistir diàriament a unes classes, només perquè hi adqui­reixes uns coneixements... molt limitats, ¿com és que no tens constància per freqüentar el Mestre, sempre desitjós d'ensenyar-te la ciència de la vida interior, de gust i contingut eterns? (Solc, 663)

¿Què val l'home, o el guardó més gran de la terra, comparat amb Jesucrist, que està sempre esperant-te? (Solc, 664)

Una estona de meditació diària ―unió d'amistat amb Déu― és cosa pròpia de persones que saben aprofitar rectament la seva vida; de cristians conscients, que obren en conseqüència. (Solc, 665)

Els enamorats no saben dir-se adéu: s'a­companyen sempre.

―Tu i jo, estimem així el Senyor? (Solc, 666)

¿No observes com molts dels teus com­panys saben demostrar gran delicade­sa i sensibilitat, en el tracte amb les persones que estimen: la promesa, la muller, els fills, la família...?

―Els has de dir ―i exigeix-te tu mateix!― que el Senyor no mereix pas menys: que el tractin així! I aconsella'ls, a més, que continuïn amb aque­lla delicadesa i aquella sensibilitat, però viscudes amb Ell i per Ell, i assoliran una felicitat mai somniada, també aquí a la terra. (Solc, 676)

Rebre missatges per correu electrònic

email