“Servir, fills meus, això fa per a nosaltres”

Enmig del goig de la festa, a Canà, no­més Maria s'adona de la manca de vi... Fins als detalls més petits de servei arriba l'ànima si, com Ella, hom viu apassionadament pendent del proïsme, per Déu. (Solc, 631)

Servir, servir, fills meus, això fa per a nosaltres; ésser criats de tothom, per tal que els nostres dies el poble fidel augmenti en mèrits i en nombre (Oració super populum).

Mireu Maria. Mai cap criatura no s’ha donat amb més humilitat als designis de Déu. La humilitat de la ancilla Domini (Lc I, 38.), de l’esclava del Senyor, és el motiu d’invocar-la com a causa nostra laetitiae, causa de la nostra alegria. Eva, després de pecar, havent volgut en la seva follia igualar-se a Déu, s’amagava del Senyor i s’avergonyia: estava trista. Maria, en confessar-se esclava del Senyor, esdevé Mare del Verb diví, i s’omple de goig. Que aquest goig seu, de bona Mare, se’ns aferri a tots nosaltres: que en això sortim com Ella -com Santa Maria-, i així ens assemblarem més a Crist. (Amics de Déu, 108-109)

Rebre missatges per correu electrònic

email