“Maria, reina de la pau”

Maria, Regina pacis, reina de la pau, perquè tinguéreu fe i creguéreu que s'acompliria l'anunci de l'Àngel, ajudeu-nos a creure en la fe, a ésser ferms en l'esperança, a aprofundir en l'Amor. Perquè això és el que vol de nosaltres el vostre fill, en mostrar-nos el seu Sacratíssim Cor. (És Crist que passa, 170)

Característica evident d'un home de Déu, d'una dona de Déu, és la pau en la seva ànima: té «la pau» i dóna «la pau» a les persones que tracta. (Forja, 649).

No s’hi val a amagar-se en les raons aparentment pietoses, per espoliar els altres d’allò que els pertany: si un diu: jo estimo Déu, però odia el seu germà, és un mentider. Però també s’enganya qui regateja al Senyor l’amor i la reverència —l’adoració— que li són deguts com a Creador i Pare Nostre; i qui es nega a obeir-li els manaments, amb la falsa excusa que n’hi ha algun que resulta incompatible amb el servei als homes, ja que sant Joan ens avisa ben clarament que coneixem que estimem els fills de Déu en això: si estimem Déu i complim els seus manaments.Perquè l’Amor a Déu consisteix a guardar els seus manaments, manaments que no són feixucs. (Amics de Déu, n. 166)

Rebre missatges per correu electrònic

email