Textos d'Álvaro (3): Setmana Santa

El Senyor espera que donem testimoni de Jesucrist, bo i mostrant als homes i les dones que ens envolten les meravelles d'una conducta cristiana íntegra, escrigué Álvaro del Portillo.

Textos d'Álvaro del Portillo

Passió. Setmana Santa

«La consideració atenta de les Escenes de la Passió ens ajuda a valorar més i més la importància de l'obediència en l'economia de la nostra salvació. Per això, si els cristians hem de recórrer el mateix camí que Crist —seguir les seves petjades, com recomana el Príncep dels Apòstols (1 Pere 2,21)—, també hem de manifestar gran estima per aquesta virtut santa que ens empelta en el pla diví de la Redempció i fa possible que, de debò, siguem coredemptors. Ha de ser l'obediència dels catòlics —la nostra, per tant (...)— una obediència com la de Crist, que neix de l'amor i a l'amor es refereix, que en tots els moments es veu sostinguda i impulsada per l'amor.

Com a conseqüència del pecat original, d'aquella primera desobediència, tots portem a dins un germen de rebellia i envaniment en la pròpia voluntat. Ho percep la criatura clarament al seu interior i, al mateix temps, es posa de manifest en tants àmbits. Hi ha com un atac generalitzat contra tot allò que suposi autoritat, i en primer lloc contra la de Déu i la de l'Església. (...) Aquesta rebellia de la qual us parlo no representa al capdavall res de nou: ha succeït sempre, i es correrà aquest risc mentre el món duri; però en aquests moments sembla com si l'eco de la primera rebellia —el non serviam! pronunciat per Satanàs i els àngels apòstates— es fes més persistent.

(...) El Senyor espera que donem testimoni de Jesucrist, bo i mostrant als homes i les dones que ens envolten les meravelles d'una conducta cristiana íntegra, en la qual l'obediència resplendeix com una joia esplèndida. Subjecció, per Déu, a la legítima autoritat en els diversos ordres de la vida humana. Obediència per damunt de tot al Romà Pontífex i al Magisteri de l'Església.» (Carta, abril 1988, 359)