Pregar al beat Àlvar del Portillo

Es pot fer aquesta pregària per a demanar una gràcia de Déu amb la intercessió del beat Àlvar del Portillo.


Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la meva vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el Regne de Jesucrist. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, Avemaria, Glòria.

Es prega als qui obtinguin gràcies per intercessió del beat Àlvar del Portillo que les comuniquin a la prelatura de l'Opus Dei. Carrer dels Moneders, 14. 08034 Barcelona. ocs@opusdei.es. Amb llicència eclesiàstica.

Estampa en format PDF


Oració per a nens

Jesús, tu, que has estimat tant el beat Àlvar, ajuda'm a estimar-te molt, com ell et va estimar a tu, i com va estimar la Mare de Déu i sant Josep.

Beat Àlvar, ajuda'm a creure els pares i professors. Ajuda'm a portar-me bé amb els meus germans i els meus amics.

Ajuda'm a estudiar molt, també quan no en tinc ganes, i a servir els altres.

Resa ara el parenostre (Pare nostre, que esteu en el cel...)

Amb llicència eclesiàstica

Estampa per a nens en format PDF