Textos d'Álvaro (14): El Sagrat Cor de Jesús

Recentment hem celebrat la festa del Corpus, una festa que ens convida a millorar la devoció eucarística.

Textos d'Álvaro del Portillo
Opus Dei - Textos d'Álvaro (14): El Sagrat Cor de Jesús

«La centralitat de la festa del Corpus constitueix una invitació urgent per millorar la nostra devoció eucarística. Esmercem-nos (...) en la preparació d'un dia tan gran, i esforcem-nos a perllongar aquest clima d'intimitat amb Jesús tot al llarg de la setmana següent, fins a la data (...) en la qual celebrarem aquest any la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús.

En considerar el prodigi d'amor que és la Sagrada Eucaristia, ens veiem impulsats a fomentar amb més força els actes d'adoració i les accions de gràcies, els actes de reparació i les peticions. En aquestes actituds de l'ànima veritablement eucarística es resumeix el sentiment de l'Església en instituir —fa ja tants segles— la solemnitat del Corpus Christi, i també la del Sagrat Cor de Jesús. Pretén aquesta Mare nostra que tots els seus fills, conscients dels immensos beneficis que Déu ens atorga en aquest Augustíssim Sagrament, manifestem la nostra gratitud i la nostra adoració a Jesucrist, i el desagreugem amb cor gran per totes les ofenses que hom li infereix, per les nostres personals, per les de tots els homes i dones.

No podem oblidar que Déu té dret a rebre culte públic per part de la societat (...). La processó del Corpus ofereix una altra via esplèndida per al compliment d'aquest deure, quan les circumstàncies ho permeten. Per això, m'agrada que també vosaltres individualment, sense formar grup (...), com els altres fidels cristians corrents, mireu de prendre part en aquest acte de culte a l'Eucaristia, si les vostres ocupacions us ho permeten, i que aprofiteu aquesta ocasió per convidar els vostres amics i parents, portant-los així a expressar de manera pública la seva fe i el seu amor.

(...)

Filla meva, fill meu, contempla pel teu compte, en un examen sincer, la teva pietat eucarística, i treu-ne les teves resolucions precises. Com és el teu tracte amb Jesús en l'Eucaristia? Et prepares amb cura, amb enamorament, per rebre'l sacramentalment cada dia? Afines en l'acció de gràcies després de la Comunió? Poses estima i atenció en la Visita al Santíssim? Quina perseverança mostres a assaltar els Sagraris que descobreixes en el teu camí pels carrers? El desagreuges amb profunda contrició pels teus pecats i pels de totes les criatures?...» (Carta, 1-VI-1993, III, 247-248)