​Requisits i incorporació

Poden demanar l'admissió com a agregats o supernumeraris de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu els preveres (i els diaques que declarin expressament la seva intenció d'arribar al presbiterat) incardinats en diferents diòcesis.

Perquè siguin admesos, han de tenir consciència d'haver rebut una crida de Déu a cercar la santedat segons l'esperit de l'Opus Dei. Això comporta, per exemple: amor a la diòcesi i unió amb tots els membres del presbiteri diocesà, obediència i veneració al bisbe, pietat, estudi de la ciència sagrada, zel per les ànimes i esperit de sacrifici, esforç en promoure vocacions i afany per complir amb la màxima perfecció els encàrrecs ministerials.

La petició d'admissió es realitza mitjançant una carta adreçada al President General. Abans de donar aquest pas, els candidats solen participar durant un temps en els mitjans de formació que ofereix la societat per conèixer i identificar-se amb l'esperit de l'Opus Dei, discernir-ne la vocació i assimilar el significat precís d'aquesta crida.

Els alumnes dels seminaris majors que no hagin rebut encara el diaconat, si reben aquesta crida de Déu i reuneixen les condicions requerides, poden demanar l'admissió a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu com a aspirants (no podran mai incardinar-se a la prelatura de l'Opus Dei). No formen part jurídicament de la Societat, ni adquireixen els drets i deures corresponents, però participen en els mitjans de formació, sense interferència amb els que tinguin al seminari o a la diòcesi. En la formació que reben, hom subratlla que, com els altres seminaristes, han de seguir en tot les indicacions dels seus superiors i participar en les activitats del seminari, ajudant els companys amb el bon exemple de la seva pietat i del seu afany per santificar la feina. Se'ls recorda que el seu Superior és i serà sempre el seu bisbe, i que una característica essencial de la crida a l'Opus Dei es concreta en l'amor -manifestat opere et veritate- a l'Ordinari diocesà, i la unió amb els altres preveres.