Questions about the Priestly Society of the Holy Cross

Description

Sobre la Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Què és la Societat Sacerdotal de Santa Creu?

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu és una associació de clergues intrínsecament unida a la prelatura de l'Opus Dei. Té com a finalitat fomentar la santedat dels sacerdots seculars en l'exercici del seu ministeri al servei de l'Església, segons l'esperit i la praxis ascètica de l'Opus Dei.

Quina és la finalitat de l’ajuda espiritual que proporciona?

L'ajuda espiritual que proporciona la Societat Sacerdotal de la Santa Creu s’adreça a millorar la vida interior dels socis, estimular la seva fidelitat en l'acompliment dels deures sacerdotals i fomentar la unió de cada un amb el seu bisbe i la fraternitat amb els altres preveres

Quan va néixer la Societat Sacerdotal de la Santa Creu?

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu té les arrels en l'amor de sant Josepmaria pels sacerdots diocesans i en l'esdeveniment fundacional que va tenir lloc el 2 d'octubre de 1928, quan el Senyor li va fer veure l'Opus Dei. Tanmateix, el seu origen concret se situa uns anys després, el 1943. El 14 febrer de 1943, mentre celebrava la santa missa, sant Josepmaria va tenir una particular llum de Déu que li va presentar la solució que permetria l'ordenació presbiteral d'aquests fidels de l'Opus Dei. Es tractava d'erigir, dins del fenomen pastoral de l'Obra, un cos sacerdotal provinent del seu laïcat i format segons el seu esperit, que quedaria integrat en la mateixa institució, amb una plena condició secular, per a l'atenció pastoral dels seus membres i dels seus apostolats. Naixia així la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, que va ser erigida pel bisbe de Madrid el 8 de desembre de 1943, després d'haver rebut el nihil obstat de la Santa Seu l'11 d'octubre del mateix any.

De qui depenen els clergues de les diòcesis?

Els clergues de les diòcesis que s'adscriuen a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu segueixen incardinats en la seva pròpia església particular: depenen només del seu bisbe –nihil sine episcopo, expressió de sant Ignasi d'Antioquia, que recordava sovint sant Josepmaria i que es pot traduir com res sense el bisbe– i no estan de cap manera sota la jurisdicció del prelat de l'Opus Dei.

Com puc rebre més informació?

Pot escriure un correu electrònic, clicant sobre “Contacte” a la part superior d’aquesta pàgina. Si indica la ciutat on resideix, podem posar-lo en contacte amb un sacerdot de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu que es trobi a prop.