Pregar a Encarnita Ortega Pardo

Oració per a la devoció privada.

Opus Dei - Pregar a Encarnita Ortega Pardo

Senyor, Vós que heu mostrat a la vostra filla Encarnita l'atractiu de la santedat enmig del món i li heu donat la gràcia a fi de recórrer amb fidelitat aquest camí en l'Opus Dei: concediu-me, com a ella, descobrir cada dia el vostre Amor i comunicar-lo als qui m'envolten. Digneu-vos glorificar la vostra filla Encarnita i aconseguiu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu). Amén

Parenostre, avemaria i glòria

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, declarem que no s’intenta prevenir el judici de l’Autoritat eclesiàstica i que la present pregària no té cap finalitat de culte públic.

Descarregar l'estampa en format PDF