Oració col·lecta de la missa del beat Àlvar

L'oració col·lecta de la missa de celebració de la festa del beat Àlvar és pròpia. Aquí oferim el text.

Col·lecta

Déu Pare de misericòrdia,

que vau infondre en el beat Àlvar, Bisbe,

l’esperit de veritat i d’amor, concediu-nos que,

seguint el seu exemple, ens desgastem humilment en

la missió salvífica de l’Església.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,

que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant,

Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

Més informació

En altres llengües
Primera missa de la festa, a Montserrat