Oració col·lecta de la missa del beat Àlvar

L'oració col·lecta de la missa de celebració de la festa del beat Àlvar és pròpia. Aquí oferim el text.

Opus Dei - Oració col·lecta de la missa del beat Àlvar

Col·lecta

Déu Pare de misericòrdia,

que vau infondre en el beat Àlvar, Bisbe,

l’esperit de veritat i d’amor, concediu-nos que,

seguint el seu exemple, ens desgastem humilment en

la missió salvífica de l’Església.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,

que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant,

Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

Més informació

En altres llengües
Primera missa de la festa, a Montserrat