Missa d'acció de gràcies per la beatificació de Guadalupe a Tarragona

A la parròquia de sant Francesc de Tarragona aquest dijous 30 de maig ha tingut lloc la missa d'acció de gràcies per la recent beatificació de Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Tarragona també celebrà la beatificació de Guadalupe Ortiz de Landázuri. I ahir, dijous 30 de maig, va voler donar gràcies perquè «l'Església ens facilita una intercessora eficaç i ens ofereix un model que ens serveixi d'inspiració» en la nostra vida tal com va dir el vicari de l'Opus Dei a Catalunya Mn. Ignasi Font en l'homília de la cerimònia que presidí.

A la missa d'acció de gràcies s'hi van aplegar gent de les comarques del voltant: l'Alt i Baix Camp, Priorat, Baix Penedès, Conca de Barberà... i de totes de les edats. Durant la celebració es va recordar allò que impulsava la Guadalupe en el seu dia a dia: «en les variades circumstàncies va desplegar responsablement la seva missió apostòlica. I ho va fer amb gran naturalitat, amb amistat sincera i mostrant amb la seva conducta personal el valor d'una vida entregada i alegre». Sabia que feia el que Déu li demanava i això li donava pau i llibertat.

Per la seva part, el rector de la parròquia de sant Francesc en finalitzar la cerimònia ha tingut un record pel prelat de l'Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, que el mateix dia celebrava el seu sant i va encoratjar els presents a estar al servei de l'Església, cadascú en el lloc que ocupi en la societat.

Amb motiu de la recent beatificació de Guadalupe Ortiz de Landázuri tenen lloc a Catalunya diverses misses d'acció de gràcies a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida de les quals anem informant en aquesta web.